سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : هرور
 

شماره مقاله :

10442  

تعداد مشاهده :

981

 

     

 

هرور. [ هََ ]  قلعه ای است از اعمال موصل . (منتهی الارب ). دژ منیعی است از اعمال موصل در طرف شمال آن که تا موصل سی فرسخ فاصله دارد. از هکاریه شمرده میشود. و از آنجا تا عمادیه سه میل مسافت است . (از معجم البلدان ).(به نقل از دهخدا)