سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : ابراهیم بن المحسن
 

شماره مقاله :

4824  

تعداد مشاهده :

1040

 

     

 

ابراهیم بن المحسن . [ اِ م ِ نِل ْ ؟ ] (اِخ ) نام یکی از خوشنویسان معروف در خط عربی ، و او شاگرد اسحاق بن حماد است . (ابن الندیم ).