سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : ابراهیم بن شماس
 

شماره مقاله :

4864  

تعداد مشاهده :

755

 

     

 

ابراهیم بن شماس . [ اِ م ِ ن ِ ش َم ْ ما ] (اِخ ) یکی از مشایخ و پیروان طریقت صوفیه درقرن چهارم هجری . اصلاً از مردم سمرقند بوده ، سپس به بغداد مسافرت کرد و چندی آنجا بسر برده و بسمرقند بازگشت و از او سخنانی در حِکَم و اخلاق نقل کرده اند.