سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : ناب
 

شماره مقاله :

523  

تعداد مشاهده :

1060

 

     

 

[اصطلاح فقهی] دندان آسیا.