سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : اذرعاتی
 

شماره مقاله :

8707  

تعداد مشاهده :

629

 

     

 

اذرعاتی . [ اَ رَ ] (ص نسبی ) منسوب به اذرعات ، ناحیه ای بشام ومشهور بدین نسبت محمدبن ابی الزعیر است . (سمعانی ).