Untitled Document
 
 
 
  2024 Jul 15

----

08/01/1446

----

25 تير 1403

 

تبلیغات

حدیث

 

در حديث صحيح آمده: "الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر" (روايت مسلم (2956) و الترمذي (2324) يعنى: "دنيا زندان مؤمن و بهشت كافر است".

 معرفی سایت

نوار اسلام
اسلام- پرسش و پاسخ
«مهتدين» (هدايت يافتگان)
اخبار جهان اسلام
تاریخ اسلام
کتابخانه آنلاین عقیده
سایت اسلام تکس - پاسخ به شبهات دینی
خانواده خوشبخت
شبکه جهانی نور
سایت خبری تحلیلی اهل سنت
بیداری اسلامی
صدای اسلام

 

 

 

  سخن سایت

قال ابن الجوزي ( تلبيس إبليس: 447) ‏عن يحيى بن معاذ يقول: «اجتنب صحبة ثلاثة أصناف من الناس العلماء الغافلين والفقراء المداهنين والمتصوفة الجاهلين».
امام ابن جوزی در کتاب "تلبیس ابلیس" آورده: از يحيي بن معاذ نقل است كه فرمود: «از صحبت سه گروه بپرهيزيد: عالمان غافل، فقيران تملق گو و صوفیان جاهل».

لیست الفبایی     
               
چ ج ث ت پ ب ا آ
س ژ ز ر ذ د خ ح
ف غ ع ظ ط ض ص ش
ه و ن م ل گ ک ق
ی
   نمایش مقالات

اسلام معاصر>احزاب، گروهها و جنبشها>حزب السلامة الوطنی ترکیه

شماره مقاله : 1293              تعداد مشاهده : 655             تاریخ افزودن مقاله : 5/11/1388

حزب السلامة الوطني تركيه

تعريف:
حزب سلامة يك حزب اسلامي تركي است كه در راه اعاده و بازگردانيدن پايه هاي زندگي و تجديد آن بر اساس اصول اسلام كار و فعاليت مينمايد، و طريق سياسي را به حيث وسيله براي  جاري ساختن افكار خويش در ميان مردم، اختيار نموده است، اين در حالي است كه تمام طاقت و توان خويش را در راه مقابله با مفكورهء علمانيكه بالاي تركيه، بعد از زوال خلافت عثماني سيطره نموده است، بكار مي اندازد.

تأسيس و افراد برازنده :
-مؤسس حزب نجم الدين اربكان: سال 1926م در شهر سينوب بر جوار بحر سياه تولد شده، نسبش به يك خاندان بزرگي باز ميگردد، سال 1948م از دانشكدهء هندسه در استانبول فارغ گرديد، بعدا به آلمان رفت و در آنجا سال 1953م  از دانشگاه آخن، در علم  ( المحركات و الترمودينا ميك) دكتوراه خود را گرفت.
-طي مراحل مختلف درسي بلاي تمام همسال هاي خويش تفوق و برتري داشت.
-ملف و ياد داشت دانشگاه تكنيكيهء آلمان در بارهء وي ميگويد: ( وي در دوران پژوهش و تحقيق خويش دو چيز را زياد انجام ميداد: نماز و كارهاي مشروع ).
-در چندين چوكي، در دانشگاه عالي شهرخود، ايفاء وظيفه نموده بود و چندين بحث علمي مختلف را كه در اطراف محركات و آلات ميچرخيد  به نشر رسانيده بود.
-اولين تحول سياسي اش سال 1968م بود، وقتيكه به حيث عضو در مجلس اتحاد اطاقهاي تجارت و صناعت تركيه تعيين گرديد.
-در انتخابات  1969م اربكان خود را مستقلا از قونيه كانديد نموده و به همكاري ده هزار جوان كه از مراكز و معاهد اسلامي فارغ شده بودند، اكثر آراء را بدست آورد.
-نجم الدين در قدم اول چندين بار با شخصيات بارز مسلمان مشوره نمود و بعد از آن با مجموعه اي از دوستانش به تاريخ 26ينابر 1971م ( حزب النظام الوطني) را تشكيل داد، رمز و نشان آن: قبضهء دست بالا شده به جانب هواء،  كه انگشت شهادت  آن طرف مقدم باز است، تعيين گرديد.
-در ابريل 1971م تهمت هايى بر وي ساخته  شد و به محكمه كشانيده شد  و محكمه حكم به الغاء حزب وي، كه هنوز زياده از (16) ماه از تأسيس آن نگذشته بود، صادر كرد، دارائي هاي حزب مصادره گرديد، و افرادش را از فعاليت در چوكات هر حزب سياسي ديگر، و از تأسيس حزب جديد منع نمود، همچنان براي شان اجازه نبودكه خود را كانديد  نمايند و لو كه مستقل هم باشند.
-از اوائل 1971م شدت و اضطراب در تركيه رو به ازدياد نمود، و حكومت متيقن گرديد كه بازگشت  اسلام گرايان به صحنه اوضاع را بهتر ميسازد.
-براي اربكان ممكن نبود كه درخواست اجازه براي تشكيل حزب جديد را نمايد، بنابرآن عوض وي اشخاص آتي درخواست را پيش كردند:
1- عبد الكريم دوغر مدير شركت الآزوت، كه بعدا به حيث وزير تكنولوجي تعيين گرديد.
2- طورهان اكيول  كه وي از رجال اقتصاد به شمار ميرود.
-تأسيس حزب سلامة  عملا به تاريخ  11/10/1972م به اجازهء حكومت، تكميل شد.
-بعد از انتخابات 14/10/1973م حزب سلامة با حزب الشعب ائتلاف نموده كابيه را تشكيل دادند و اربكان به حيث نائب رئيس الوزراء تعيين گرديد، و نيز حزب، هفت وزارت را به خود كسب نمود، كه عبارت اند از : وزارت دولت، وزارت داخله، عدليه، تجارت و گمركات، زراعت، بوديجه، و صنايع.
-بعد از نو و نيم ماه اين كابينه از بين رفت و سقوط نمود.
-به تاريخ 1/8/1977م حزب سلامة با حزب حركت و حزب عدالت يكجا شده كابينهء ائتلافي جديدي تشكيل دادند.
-در 5/12/1978م  رئيس دادگاه عالي تركيه خواستار استعفاء اربكان از حزبش گرديد، البته به ادعاي اينكه وي دين را در سياست داخل نموده است، و اين كاريست كه مخالف اصول اتاترك علماني ميباشد.
-در 12/9/1980م جنرال كنعان ايفرين انقلابي را به راه انداخت كه توسط آن زمام امور به دست نظاميان افتاد.
- نجم الدين با (33) تن از رهبران و اشخاص بارز حزبش گرفتار شد و روز 24/4/1981م روز محاكمهء نظامي شان تعيين گرديد.
- در ماه هاي اول سال 1985م اربكان از حبس بيرون كرده شد، و تا آخر همان سال تحت اقامت جبري [ نظر بند] قرار داشت، در ابتداء سال 1986م براي اداء عمره به مكهء مكرمه رفت و از همان سال فعاليت خود را در چوكات حزب جديدش كه بنام حزب رفاه بود، شروع كرد.
-ازجملهء افراد و شخصيات بزرگ حزب، حسن اقصاي به شمار ميرود، وي به حيث وزير امور ديني ايفاء وظيفه نموده است.
افكار و معتقدات :
-بين افكار حزب نظام وطني و افكار حزب سلامة هيچگونه تغييري ديده نمي شود، زيرا تغيير نام فقط بخاطر يك امر ظاهري و صوري بود و بس.
-اهداف حزب سلامة به پنچ اصل و مبدأ تمركز دارد:
1-سلامتي و امنيت در داخل. 
2-يكجا شدن مردم با دولت .
3-تركيهء بزرگ سر از نو [ اعاده به سوي تركيه بزرگ ]. 
4-نهضت أخلاقي.
5-نهضت مادي.
-در 26/4/1980م اربكان در پرلمان تركيه بيانيه اي ايراد فرموده وبسوي نقاط ذيل دعوت نمود:
1-سازمان اتحاد كشور هاي إسلامي .
2-بازار مشترك إسلامي.
3-إيجاد واحد پولي إسلامي (الدينار الإسلامي).
4-إيجاد قواي عسكري [ مشترك إسلامي] كه أز جهان إسلام دفاع كند.
5-إيجاد مؤسسات ثقافتي وفرهنگي كه با فكر وثقافت واحدي،بر أصول وأساسات إسلامي أستوار باشد.

-از جملهء افكار و آراء حزب :
1-باز گردانيدن مؤسسات بزرگ ومهم به دست صاحبان أصلي آن.
2-كار در راه سوق دادن مردم به سوي فطرتي كه خداوند انسان را به طبق همان فطرت آفريده است.
3-حكومت بايد در صدد رضاي خداوند U وخدمت براي مردم باشد.
4-اصلاحات در منهج تعليمي تا طوري درست شود كه بسوي أخلاق نيك سوق دهد.
5-إيجاد كارخانه ها در أناضول ( آسياي صغير )، تا جوانان در بدل آن كه بخاطر كار به أروپا بروند ودر آنجا دين و اخلاق خويش را از دست دهند، در همين كارخانه ها مشغول كار شوند.
6-ضرورت مقاطعه با بازار مشترك اروپا.
7-اصلاح دستگاه راديو و تلويزيون ، تا در راه خدمت ملت وتر قي ثقافت آن كار كند.
-در دوراني كه حزب در حكومت شريك بود اين شعار را بر افراشت كه «براي هر ولايت يك كارخانه »اين شعار را مورد عمل واجرا نيز قرار داده بود، ولي براي حزب وقت داده نشد تا آنچه را شروع كرده بود تكميل نمايد.
-كار در راه بيدارسازي احساسات ديني در تركيه ،به طرق ذيل:
1-باز نمودن مدارس زياد ومتعدد براي إمامان وخطيبان.
2-تدريس مضمون ( اخلاق ) در مدارس،  به حيث مضمون ضروري و اجباري.
3-اجازه دادن سفر از راه خشكه براي تركي ها بخاطر حج.
4- عفو سياسي، عفوي كه شامل اسلام گرايان باشد.
5-دعوت به سوي از بين بردن سود ( ربا) با تمام اشكالش.
6-دعوت به سوي اعادهء رسم الخط عربي و دور كردن رسم الخط لاتيني.
7-بناء مساجد در شهرها و قريه ها و تشكيل يك ادارهء قوي براي اوقاف اسلامي.
-كمك كردن و جانبداري در قضيهء فلسطين و شمردن آن به حيث يك قضيهء اسلامي، و اين مفكوره در امور آتي به ظهور رسيد:
1-ايستادگي در مقابل ميل به سوي اسرائيل در حكومت تركيه.
2-در خواست قطع روابط تركيه با اسرائيل بعد از اعلان اين مطلب كه اسرائيل  پايتختش را به قدس انتقال ميدهد .
3-كاميابي در درخواست شان  مبني بر راي عدم اعتماد در مقابل وزير خارجه تركيه خيرالدين اركمان و سبكدوش كردن وزير مذكور از مقامش بناء بر دوستي شديدش با غرب و اسرائيل.
4-مجلس اسلامي قونيه كه روز 6/9/1980م صدهزار مسلمان از آنجا در حالي خارج ميشدند كه شعار هاي اسلامي را تكرار نموده خواستار پاكسازي بيت المقدس از يهود، و باز كردن دروازهء جهاد بخاطر آزادي آن، ميشدند.
5-باز نمودن دفتري براي تنظيم فلسطيني « التحرير» در تركيه.
6-تأييد و تقويهء نظريات و موقف هاي مهمي كه سلطان عبد الحميد در قضيهء فلسطين در آن مواقف قرار داشت .
-رشد دادن احساس عزت و شرف در مسلمان بودن.
-تأكيد بر اين كه ( راست، چپ و وسط) همهء آنها طرق مختلف براي كار علماني واحد بوده بر ضد اسلام به قدم واحد ايستاده مي شوند، و نيز تأكيد بر اين فكر كه بدي و خطر حزب عدالت كمتر از حزب الشعب، در موقف دوشمنانهء شان با اسلام، نيست.
-اربكان باري چنين گفت: « آنان مارا به مرتجع بودن و عقب گرائي متهم ميكنند ولي آنگاه خجالت و شرمسار خواهند شد كه بدانند: نمايندگان حزب سلامت در پارلمان كه پنجاه نماينده است، 95% مثقفين و روشنفكران مجلس را تشكيل ميدهند.
-حزب سلامت در مقابل ماسونيه به پاخاست و خواستار تجديد نظر در محافل آنان گرديد، و در راه كشف حقيقت ايشان، كه موقف دشمنانه بادين و وطن دارند، كار و فعاليت مينمايد.
-در همان دوري كه حزب در حكومت شريك بود قوه هاي تركيه در قبرص مداخله نموده پيروزي نظامي قويى به دست آورد.
-حزب به سوي تغيير قانون اساسي تركيه كه كمال وضع كرده بود دعوت نمود.
-در يناير 1975م حزب از پارلمان خواست كه دستوري صادر نمايد كه طبق آن به بني عثمان اجازهء بازگشت به وطن شان داده شود، آنان بعد از به قدرت رسيدن اتاترك و صدور فرمان 3/3/1924م از وطن شان اخراج گرديده بودند.
-در تركيه دو صحيفه وجود دارد كه نظريات و افكار حزب را به نشر ميرسانند و آندو عبارت اند از: ( مللي جازيت) و (يني دور).
-انتقادي كه بالاي حزب ميشود اينست كه حزب مصارفي را كه بايد در تربيه و كارهاي تنويري مصرف كند در  جمع نمودن و زياد ساختن افراد مصرف ميكند. 

ريشه هاي فكري اعتقادي :
-افكار و معتقدات شان در جوهر خود اسلامي بوده مأخوذ از كتاب الله و سنت رسول الله r ميباشد، و در تأكيد مفاهيم ديني بر طريقهء اهل سنت وجماعت روان هستند.
-حزب سلامت از مفكورهء ديني فراموش شده اي كه جماعت نور آنرا در تركيه درست كرده بود و در راه استحكام و حفظ آن كار كرده بود،  نيز استفاده نموده است، اگرچه طرفداران جماعت نور همه اش در اين حزب جديد جذب نشدند.
-حزب سلامت درحقيقت ادامهء همان حزب نظام وطني بوده وحزب فعلي رفاه ادامهء آندو حزب بشمار ميرود.

انتشار و جاهاي نفوذ:
-سرزمين تركيه جاي گسترش اين حزب اسلامي ميباشد، حزبي كه بخاطر بيدار ساختن روحيه اسلامي، وحفظ ثقافت و فرهنگ اسلامي در تركيه كار و فعاليت مينمايد، البته اين كار و فعاليت بعد از آنست كه نزديك بود شعله و نور آن، به سبب غربگرائي و علمانيت، بكلي خاموش شود.
-بر أثر توجه حزب سلامت مدارس اسلامي رو به افزايش نهاده به 2800 مدرسه براي حفظ قرآن كريم بالغ ميگردد، مدارس ائمه  وخطباء به 172 مدرسه رسيده است، چهار معهد عالي افتتاح گرديده كه در آنها 24 هزار شاگرد درس ميخوانند، علاوه بر آن (5000) استاد، مضمون اخلاق را، كه آن در تركيه حقيقتا همانا مضمون دين است، تدريس مينمايند.

مراجــع:
1- العلمانية و آثارها على        عبد الكريم مشهداني- منشورات المكتبة ا لدوليه بالرياض 
     الاوضاع الاسلامية في        -مكتبة الخافقين بدمشق -ط1- 1403هـ  /1983م
     تركيه
2- الموسوعة الاسلامية            فتحي يكن- دار البشير- عمان-ط1- 1403هـ/
    (دو جلد)                        1983م.
3-الحركة الاسلامية الحديثة       مصطفى محمد- آلمان غرب- ط1-  1404هـ/1984م.
    في تركيا                            
4-مجلة الشهاب البيروتيه          شمارهء پنچم- سال نهم- 1974م             
5-مجلة الشهاب البيروتيه          شمارهء ششم- سال نهم –1975م.
6-مجلة المجتمع الكويتيه            شمارهء 296- سال هفتم- ابريل  1976م.                                          
7-صحيفة الميثاق المغربيه         شمارهء 291- ربيع الثاني- 1399م.
8-مجلة القبس الكويتيه            12 ابريل 1977م- به نقل از صحيفهء انجلس تايمز.

به نقل از: موسوعه آسان در بيان فرقه ها و گروهها (به زبان فارسی)، نويسنده : دکتر حماد الجهني، مترجم : محمد طاهر (عطائي)، الناشر: مركز الثقافة الإسلامية " بخارى". 
بازگشت به ابتدای صفحه     بازگشت به نتایج قبل                       چاپ این مقاله      ارسال مقاله به دوستان

اقوال بزرگان     

حارث بن قيس:‌ شيطان هر گاه سراغ تو بيايد و بگويد: نمازت ريايي است، تو آن نماز را درازتر گردان.

تبلیغات

 

منوی اصلی

  صفحه ی اصلی  
 جستجو  
  روز شمار وقايع
  عضویت در خبرنامه  
پیشنهادات وانتقادات  
همكارى با سايت  
ارتباط با ما  
 درباره ی ما  
 

تبیلغات

آمار

خلاصه آمار بازدیدها

امروز : 4147
دیروز : 7599
بازدید کل: 7629550

تعداد کل اعضا : 608

تعداد کل مقالات : 11123

ساعت

نظر سنجی

كداميك از كانال‌هاى اهل سنت فارسى را بيشتر مي‌پسنديد؟

كانال فارسى نور

كانال فارسى كلمه

كانال فارسى وصال

نمایش نتــایج
نتــایج قبل
 
.محفوظ است islamwebpedia.com تمامی حقوق برای سایت
All Rights Reserved © 2009-2010