Untitled Document
 
 
 
  2024 Jul 22

----

15/01/1446

----

1 مرداد 1403

 

تبلیغات

حدیث

 

يعلي بن مره مي‌گويد: حسن و حسين به سمت رسول‌خدا صلی الله علیه و آله و سلم با يكديگر مسابقه مي‌دادند؛ يكي از آنها زودتر از ديگري به آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم  رسيد. رسول‌خدا صلی الله علیه و آله و سلم دست مباركش را به گردن او انداخت و او را در آغوش گرفت و يكايك آنها را بوسيد و سپس فرمود: (إنّي أحبّهما فأحبّوهما. أيّها الناس، الولد مبخلة مجبنة) يعني: «من، اين دو را دوست دارم؛ شما نيز آنها را دوست بداريد. اي مردم! فرزند، مايه‌ي بخل و ترس والدين است».
  مسند احمد (4/172)؛ سنن ابن ماجه، شماره‌ي3666؛ بوصيري در الزوائد گفته است: سندش، صحيح است و راويان آن، ثقه مي‌باشند؛ نگا: سير أعلام النبلاء (3/255).

 معرفی سایت

نوار اسلام
اسلام- پرسش و پاسخ
«مهتدين» (هدايت يافتگان)
اخبار جهان اسلام
تاریخ اسلام
کتابخانه آنلاین عقیده
سایت اسلام تکس - پاسخ به شبهات دینی
خانواده خوشبخت
شبکه جهانی نور
سایت خبری تحلیلی اهل سنت
بیداری اسلامی
صدای اسلام

 

 

 

  سخن سایت

قال ابن الجوزي ( تلبيس إبليس: 447) ‏عن يحيى بن معاذ يقول: «اجتنب صحبة ثلاثة أصناف من الناس العلماء الغافلين والفقراء المداهنين والمتصوفة الجاهلين».
امام ابن جوزی در کتاب "تلبیس ابلیس" آورده: از يحيي بن معاذ نقل است كه فرمود: «از صحبت سه گروه بپرهيزيد: عالمان غافل، فقيران تملق گو و صوفیان جاهل».

لیست الفبایی     
               
چ ج ث ت پ ب ا آ
س ژ ز ر ذ د خ ح
ف غ ع ظ ط ض ص ش
ه و ن م ل گ ک ق
ی
   نمایش مقالات

الهیات و ادیان>فرقه ها و مذاهب>قادیانیت

شماره مقاله : 1306              تعداد مشاهده : 795             تاریخ افزودن مقاله : 6/11/1388


تعريف:
قاديانيت حركتي است كه سال 1900م به نقشه وطرح استعمار انگليس، در قارهء هند ايجاد گرديد، وهدف از آن دور ساختن مسلمانان از دين شان وعلي الخصوص از فريضهء جهاد بود، تا در مقابل استعمارگر بنام اسلام قيام نكنند، زبان گوياي اين حركت مجلهء « الاديان » بود كه به زبان انگليسي به نشر ميرسد.

تأسيس وافراد برازنده :
-مرزا غلام احمد قادياني (1839-1908م ) آلهء اساسي از براي ايجاد و تأسيس قاديانيت بود. وي متعلق به خانداني بود كه مشهور به خيانت دين ووطن بودند. وي نزد پيروانش درمختل بودن مزاج،كثرت امراض، معتاد بودن به مواد مخدر معروف بود. بيشتر از پنجاه كتاب، رساله، ومقاله دارد، و مهمترين كتاب هايش كتب ذيل ميباشد: 1- ازالة الاوهام، 2- اعجاز احمدي، 3- براهين احمديه، 4- انوار الاسلام، 5-اعجاز المسيح، 6- التبليغ، 7- تجليات الهية.
-نورالدين: خليفه وجانشين اول براي قاديانيت، تاج خلافت را انگليس برسرش نهاد ومريدها پيرويش نمودند، ازجملهء تاليفاتش «فصل الخطاب» است.
-محمد علي: وي امير قادياني در لاهور، مناظر آنان، جاسوس استعمار، و مديرمجله اي بود كه بنام قاديانيان سخن ميگفت، قرآنكريم را ترجمهء تحريف شده به زبان انگليسي نمود، از جملهء تاليفاتش: «حقيقة الاختلاف» و "النبوة في الاسلام » ميباشد.

-محمد صادق: مفتي قاديانيان، كه ازجملهء مؤلفات وي «خادم خاتم النبيين» ميباشد.
-بشير احمد بن غلام: از تاليفاتش:«سيرة مهدي» و «كلمة الفصل» ميياشد.
-محمود احمد پسر غلام وخليفهء دومش: كه از تأليفاتش: «انوار الخلافة»، «تحفة الملوك» و «حقيقة النبوة» ميباشد.

افكار ومعتقدات :
-معتقد اند كه غلام همان مسيح موعود ميباشد.
-معتقد اند كه خداوند روزه ميگيرد، نماز ميخواند، خواب ميكند، بيدار ميشود، نوشته ميكند، دستخط مينمايد، وجماع ميكند. ( تعالي الله عمايقولون علوا كبيرا ) « خيلي عالي و برتر است خداوند از آنچه ميگويند».
-قادياني معتقد است كه خداي وي انگليسي زبان است، زيرا باوي به زبان انگليسي سخن ميگويد.
-قاديانيان معتقد اند كه نبوت وپيامبري به حضرت محمد r ختم نشده، بلكه جاري بوده خداوند پيامبران را حسب ضرورت ارسال ميدارد، وغلام احمد بهترين تمام پيامبران ميباشد. 
-معتقد اند كه جبرئيلu نزد احمد فرود ميايد وبرايش وحي مياورد، الهامات وي نيز مثل قرآن است.
-ميگويند: قرآن تنها همان است كه مسيح موعود( غلام احمد ) آورده است، وحديث هم تنها همان است كه در روشنائي تعليمات وي باشد، وديگر پيامبران تحت سيادت وسرداري غلام احمد ميباشند.
-معتقد اند كه به آنان نيز كتابي نازل شده كه نامش « الكتاب المبين » ميباشد، و آن غير قرآن كريم است.
-معتقد اند كه آنان دين مستقل، وشريعت مستقل دارند، وياران غلام مثل اصحاب كرام ميباشند.
-معتقد اند كه شهر قاديان مثل مدينهء منوره ومكهء معظمه ميباشد، بلكه از آنها بهتر بوده وزمين آن حرم ميباشد، همين شهر قاديان قبلهء آنان است كه به اداي حج آنجا ميروند.
-عقيدهء جهاد را لغونموده به اطاعت كوركورانهء حكومت انگليس پرداختند، زيرا حكومت انگليس به پندار آنان، به نص قرآن اولو الامر ايشان ميباشد.
-تمام مسلمانان به نزد آنان كافر اند مگر كسيكه در قاديانيت داخل شود، همچنان كسيكه به غير قاديانيان دختر دهد ويا از غير آنان زن گيرد آن شخص كافر ميباشد.
-شراب، ترياك، و ديگر مخدرات ومسكرات را حلال ميدانند.

ريشه هاي فكري واعتقادي : 
-حركت تغريببي سير سيد احمد خان توسط نشر افكار منحرف، براي ظهور قاديانيت مقدمه گذاري نمود.
-انگليس فرصت را غنيمت دانسته حركت قادياني را درست نمود و براي رهبري آن شخصي را از خانداني كه در مزدوري شان غرق بود اختياركرد.
-قادياني ها روابط محكي با اسرائيل دارند، اسرائيل براي شان مركز ها ومكاتب احداث نموده و ايشان را در نشر مجله ايكه به نام آنان سخن ميگويد، و درچاپ كتب ونشريه ها و توزيع آن درعالم، ياري ميرساند.
-اثر پذيري شان از مسيحيت، يهوديت وحركات باطنيه، درعقايد و روش شان، علي الرغم ادعاي اسلام درظاهر، واضح وآشكار است.

انتشار وجاهاي نفوذ :
-بخش بزرگ قاديانيان امروز در هند و پاكستان زندگي مينمايند، تعداد اندكي از آنان در اسرائيل و كشور هاي عربي هم هستند، و براي حاصل نمودن مراكز حساس، درهر شهري كه مستقر اند، با همكاري استعمار كوشش مينمايند.

مرجــع : 
1-القاديانية احسان الهي ظهير.
2-القاديانية ابوالحسن علي الحسن الندوي، ابوالاعلي المودودي، 
محمد الخضرحسين.
3-تاريخ القاديانية ثناء الله تسري.
4-سوداء القاديانية محمد علي الامرتسري.
5-فتنة القاديانية عتيق الرحمن (دراوائل قادياني بود).
6-المذهب القادياني الياس برني. 

به نقل از: موسوعه آسان در بيان فرقه ها و گروهها (به زبان فارسی)، نويسنده : دکتر حماد الجهني، مترجم : محمد طاهر (عطائي)، الناشر: مركز الثقافة الإسلامية " بخارى".

 
بازگشت به ابتدای صفحه     بازگشت به نتایج قبل                       چاپ این مقاله      ارسال مقاله به دوستان

اقوال بزرگان     

قال يعقوب بن المسيب : دخل المطلب بن حنظب على سعيد بن المسيب في مرضه وهو مضطجع فسأله عن حديث، فقال: أقعدوني فأقعدوه، قال: «إني أكره أن أحدث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع». الحلية الأولیاء؛ أبي نعيم اصفهانی. یعقوب پسر مسیب می گوید: مطلب بن حنظب به عیادت سعید بن مسیب رفت و دید که او بر پهلو خوابیده است، مطلب از وی درباره حدیثی پرسید، سعید گفت: مرا بنشانید، او را نشاندند، سپس فرمود: «من ناپسند می دانم که در حالت خوابیده حدیث رسول خدا صلی الله علیه وسلم را بازگو نمایم».

تبلیغات

 

منوی اصلی

  صفحه ی اصلی  
 جستجو  
  روز شمار وقايع
  عضویت در خبرنامه  
پیشنهادات وانتقادات  
همكارى با سايت  
ارتباط با ما  
 درباره ی ما  
 

تبیلغات

آمار

خلاصه آمار بازدیدها

امروز : 2245
دیروز : 3654
بازدید کل: 7704533

تعداد کل اعضا : 608

تعداد کل مقالات : 11123

ساعت

نظر سنجی

كداميك از كانال‌هاى اهل سنت فارسى را بيشتر مي‌پسنديد؟

كانال فارسى نور

كانال فارسى كلمه

كانال فارسى وصال

نمایش نتــایج
نتــایج قبل
 
.محفوظ است islamwebpedia.com تمامی حقوق برای سایت
All Rights Reserved © 2009-2010